Arhodynamiki

Vad gjorde dem gamla Greker och hade så vackra kroppar med nästan perfekt hålning och smidig rörlighet? Jo dem använde den uråldriga Grekiska metoden Arhodynamiki för att träna koordination förmåga och alla kropps muskler och delar. Men de tränade också sin hjärna som styr hela kroppen och hela vårt beteende. Att träna (gymnazo) på Grekiska betyder att jag lär ett levande varelse, i synnerhet människa att utföra något. Arhodynamiki med sina mentala och fysiska övningar lär människor att kunna kontrollera sitt fysiska och mentala tillstånd, och använda all sin energi för att må bra och klara vardagen utan bekymmer. Ordet är sammansatt av ordet ARHO som betyder: bestämmer, styr, regera och ordet DYNAMIKI som betyder: varje orsak som sätter igång materias rörelse frihet. Den är en metod som man kan med enkla övningar intensifiera kroppens egen energi samt fånga den kosmiska energin. Den energin lär man aktivera för att åstadkomma välbefinnande och styra framgångsryk alla sina handlingar. Alla människor äger förmågan att åstadkomma detta och jag kommer att hjälpa dig att använda denna metod . Det krävs inga speciella egenskaper eller specifika kunskaper.

Behandlingstid:ca 60 min
Pris 300: Sek.
Mobil: 0737804500