Bioenergi

 

 

Bioenergiterapi

Bioenergiterapi är en så kallad alternativ behandlingsform där tanken används för att läka sjukdomar. Med positiv tankeverksamhet, som förstärks genom mentala fokuseringstekniker. Genom Bioenergiterapi anses organismens egen självläkningsprocess motiveras. Terapiformen är inte i första hand menad att förstås vetenskapligt, utan fungera kognitivt och själsligt. Kunskap som av dess företrädare anses vetenskapligt kunna styrka bioenergiterapi är bland annat cellernas förnyelseprocesser samt psykosomatiska sjukdomars påverkan på den fysiska organismen. Bioenergiterapi är ett alternativ healing metod för att hela själen och kroppen. Med Bioenergiterapi ska man med ett enkelt och lät begripligt sätt kunna hjälpa dem som har olika problem, fobier, stress, och olika vanor t.ex. rök och sömnrubbningar. All detta kan jag göra för att hjälpa dig, du som har sona problem är välkommen.

Behandlingstid: ca 60 min
Pris: 300 Sek.
Mobil: 0737804500